Dobro došli!

Datum održavanja: 07.-10.07.2020.
Mjesto održavanja: Hotel The Westin, Zagreb
Rana kotizacija: do 16.06.2020.
Rok za prijavu sažetaka: 12.03.2020.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ    

Poštovane kolegice, poštovani kolege,
obzirom na razvoj cjelokupne situacije oko COVID-19 virusa, prema preporuci Vlade RH, u skopu mjera zaštite od širenja epidemije, sa žaljenjem moramo odgoditi predstojeći kongres CROINTERVENT2020.
Novi termin održavanja je 07.-10.07.2020.

CROINTERVENT 2020

IX NACIONALNI KONGRES INVAZIVNE I INTERVENCIJSKE KARDIOLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem
i
VIII SASTANAK RADNE SKUPINE ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU HRVATSKIH KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA

07.-10.07.2020.
Hotel The Westin, Zagreb

 

ORGANIZATOR

Radna skupina za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskoga kardiološkog društva