Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel The Westin, Izidora Kršnjavoga 1, Zagreb, Croatia
19.-22.03.2020.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 605
Fax: +385 1 4862 622
Email: ana.hadjic@spektar-holidays.hr

Izložba
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su i sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo da kontaktiraju tehničkog organizatora kongresa.

Posteri
Dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina.

Potvrda o sudjelovanju

Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobiti će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Sudjelovanje liječnika vrednovati će se temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju HLK. Za sve obavijesti molimo kontaktirati tehničkog organizatora.

Službeni jezici
Hrvatski i engleski jezik.